Om meg

Marit Lind har ukentlig undervisning i Tromsø og arrangerer også helgekurs. Hun startet å trene Taiji og Qigong i år 2000, først gjennom Norsk Taijiquan og Qigong skole. Der ble hun utdannet lærer i Taijiquan og Qigong, akupunktør og Qigong-terapeut. Marit begynte å studere Dr. Shen sine systemer i 2009, og hun har tatt instruktørutdanning i Taijiwuxigong og Buqi behanding. Marit er pedagog, og har også tatt Tankefelt-terapiutdanning.

På et tidspunkt var Marit svært syk, og hadde en rygg som ikke ville bære. Heldigvis ble helsen til Marit helt forandret etter at hun begynte å trene Qigong og Taijiquan, samt fikk Buqi-behandling. Ryggen rettet seg opp, og Marit ble så frisk som aldri før og kom tilbake i 100% jobb i barnehage. Denne erfaringen er en viktig drivkraft i Marits undervisning og hun har et sterkt ønske om å la andre få ta del i disse fantastiske systemene.