Buqi behandling

Under Buqi terapi utdanning, demonstrerer Shen Jin aktivering av Vagus nerven på meg.

Jeg fikk en opplevelse – Whats happen – Be happy!